Privacy en Cookie Voorwaarden

Privacy- en cookiebeleid Chezullet Jobboard (versie 01 januari 2022)

A. Privacy beleid Chezullet Jobboard

I. Inleiding
De Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’) is per 25 mei 2018 van toepassing. Het doel van de AVG is het stellen van grenzen aan de verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast bepaalt de AVG dat eenieder recht heeft op bescherming van de hem of haar betreffende persoonsgegevens en dat deze gegevens eerlijk moeten worden verwerkt. Dat heeft ook gevolgen voor Chezullet Jobboard en haar gebruikers (Werkzoekenden, Werkgevers en Publishers).
Dit is de privacyverklaring van Chezullet Jobboard, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82783632. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Chezullet Jobboard en de verwerkingen via haar website, tools en diensten.
Chezullet Jobboard respecteert de privacy van haar gebruikers van haar website, zet zich in om de privacy van haar gebruikers te beschermen en streeft naar een veilige gebruikerservaring. Zij draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is van toepassing op de website, tools en diensten van Chezullet Jobboard, waaronder de gelieerde online en/of mobiele services, toepassingen, andere websites en software.
In dit privacy beleid wordt uiteengezet hoe Chezullet Jobboard persoonsgegevens en niet-persoonsgebonden gegevens verzamelt, gebruikt en openbaar maakt wanneer u de online en/of mobiele diensten, mobiele toepassingen en websites van Chezullet Jobboard of van de andere websites bezoekt of gebruikt, of software gebruikt die Chezullet Jobboard verstrekt tijdens het gebruik van deze diensten of websites.
Het voornaamste doel van Chezullet Jobboard om Werkzoekenden aan een baan te helpen en om Werkgevers te helpen goede kandidaten te vinden. Door deze website of applicaties te gebruiken, gaat u met het oog op voornoemd doel akkoord met de verzameling, het gebruik en de overdracht van uw gegevens, zoals beschreven in dit privacy beleid.
U kunt uw instemming met dit beleid intrekken. Neem contact op met Chezullet Jobboard op services@chezulletjobs.nl om uw instemming in te trekken. Als u uw instemming intrekt, worden uw account en profielgegevens van onze website verwijderd.
II. Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
Chezullet Jobboard gevesigd te Amersfoort, Postadres: Postbus 143 3800 AC Amersfoort, KvK nummer 82783632 is verantwoordelijk voor uw gegevens en de verwerking daarvan.
III. Welke gegevens verzamelt Chezullet Jobboard?
Chezullet Jobboard kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van haar website, tools en diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier, het aanvragen van een offerte, het aanmaken van een account of het plaatsen van een vacature op de website aan haar verstrekt.

Chezullet Jobboard kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Account informatie die Werkzoekenden (kandidaten) verstrekken voor een cv:
(* = verplicht vak)

• voornaam *
• achternaam *
• e-mail adres *
• telefoon nummer
• website indien aanwezig
• privacy= kandidaten kunnen aanvinken of hun curriculum vitae in de zoekresultaten op de website weergegeven mogen worden.
Als deze niet weergegeven mogen worden, zal een werkgever de gegevens van de cv pas te zien krijgen op het moment dat de kandidaat reageert op een vacature.
• profiel foto
• land
• provincie
• postcode
• stad *
• Beroepsrichting (soort werk/ branche)
• profiel samenvatting
• korte omschrijving vak gebied (bijv. ervaren website bouwer)
• werkervaring
• opleiding

Wat in het persoonlijke cv staat, zichtbaar is voor werkgevers zonder cv toegang:
• voor en achter naam
• profiel foto
• Korte omschrijving vak gebied (bijv. ervaren website bouwer)
• Beroepsrichting (soort werk/ vakgebied)
• Land en provincie

Wat in het persoonlijke cv staat, zichtbaar is voor werkgevers met cv toegang:
• Profiel foto
• Korte omschrijving vak gebied (bijv. ervaren website bouwer)
• Profiel opsomming m.b.t ervaring, specialiteiten, doelen, vaardigheden
• Datum laatste cv update
• Land en provincie
• E-mail adres
• Telefoonnummer (indien ingevuld)
• Website indien aanwezig
• Werk ervaring
• Opleiding
• Contact kandidaat formulier

Kandidaten Dashboard of paneel:
Geregistreerde kandidaten hebben 24/7 toegang tot hun dashboard (= paneel), om hun cv aan te maken met het “mijn cv formulier”, of bij te werken, ingediende sollicitaties te bekijken, vacature bladwijzer te bewerken en hun account te beheren. Bovenaan het dashboard kan de gebruiker de voortgangsbalk zien, welke aangeeft hoeveel informatie nog verstrekt moet worden om de cv geheel in te vullen.

Cv pakketten:
Momenteel kunnen alle kandidaten gratis een cv aanmaken en online solliciteren. Wellicht zal het in de toekomst mogelijk zijn een betaalde cv abonnement (lidmaatschap) af te sluiten en zodoende als uitgelichte cv, voor bepaalde tijd bovenaan, in de zoekresultaten van onze website, te staan.

Vacature meldingen en RSS- feeds:
Kandidaten kunnen voor vacatures die ze willen en zoeken, aangepaste Vacature Meldingen aanmaken, die naar hen gemaild worden. Ook kunnen ze aangepaste RSS-feeds maken en deze toevoegen aan hun RSS- reader, zodat ze verbonden blijven met de vacature kansen, door ons geplaatst in de apps, die ze dagelijks controleren.

Kandidaten Anonimiseren:
Gegevens van Kandidaten kunnen worden geanonimiseerd, zodat de pagina’s met gegevens niet door zoekmachines kunnen worden geïndexeerd of de achternaam van de kandidaat kan worden verborgen voor onbevoegden.

E-mail:
• E-mail wordt verstuurd wanneer de kandidaat zich registreert met behulp van het registratieformulier voor kandidaten.
• Een e-mail wordt verzonden naar het e-mailadres dat in het aanmeldingsformulier is opgegeven. Als het aanmeldingsformulier geen e-mail veld heeft, dan wordt het bericht gestuurd naar het e-mail adres dat in het gebruikersprofiel staat (werkt alleen voor ingelogde gebruikers).
• Sollicitatiestatus gewijzigd
• Uw login en wachtwoord
• Bericht van (Bedrijfsnaam)

Account informatie die Werkgevers verstrekken tijdens registratie:
(* = verplicht vak)

• Gebruikers naam*
• Wachtwoord* en herhaling wachtwoord*

Bedrijfsgegevens:
• E-mail*
• Bedrijfsnaam*
• Bedrijfsslogan
• Logo
• Website (domeinnaam)
• Bedrijfsinformatie
• Locatie
• Vestigingsland
• Vestigingsprovincie
• Adres en postcode (of een postbusnummer)
• Creditcardnummer en factureringsgegevens (voor diensten die betaald moeten worden)

Sollicitatie methodes:
• Geldig e-mail adres waar sollicitaties naartoe gestuurd worden of
• Geldige URL waar de sollicitaties naartoe gestuurd kunnen worden of
• Via WhatsApp live chat vermeld geldig telefoonnummer in Internationaal Format

Volledige Vacature Informatie die werkgevers invullen na de registratie:
• vacature titel
• omschrijving
• type dienstverband (fulltime, parttime e.d.)
• beroepsrichting (sector/ branche)

Nadere bedrijfsinformatie:
• Bedrijfsnaam
• Bedrijfs-e-mail
• Bedrijfswebsite
• Bedrijfslogo
• Land
• Adres
• Provincie
• Postcode
• Stad
• Werktijden
• Basis salaris
• Valuta
• Salariseenheden (per uur, dag, week, maand of jaar)
• Informatie m.b.t. werkervaring
• Informatie m.b.t. kwalificaties
• Informatie m.b.t. opleidingsvereisten
• Informatie m.b.t. taken en verantwoordelijkheden
• Informatie m.b.t. ervaringseisen

Via derden door Chezullet Jobboard over u verzamelde informatie:

• Informatie die u heeft geïmporteerd uit applicaties van derden;
• Informatie van of via derden die u ons verstrekt heeft wanneer u contact opneemt met Chezullet Jobboard;
• Creditcardnummer en factureringsgegevens (voor diensten die betaald moeten worden);
• Informatie over uw bedrijf zoals bedrijfsnaam, omvang van het bedrijf en soort bedrijf.
• Single Sign-on: Als u ervoor kiest om u via Facebook of vergelijkbare diensten aan te melden bij Chezullet Jobboard,
importeert Chezullet Jobboard de gevraagde informatie van uw account en voegt deze informatie toe aan uw profiel.
• Verwijzingen: Chezullet Jobboard kan persoonlijke informatie van derden via u verzamelen. Bijvoorbeeld, als u ervoor kiest om de Chezullet Jobboard website, tools of diensten te gebruiken om de inhoud op de website met een kennis te delen, vraagt Chezullet Jobboard u om de naam en het e-mailadres van uw kennis.
Chezullet Jobboard stuurt uw kennis vervolgens automatisch een eenmalig e-mailbericht waarin hij of zij wordt gevraagd om de website te bezoeken. Chezullet Jobboard slaat deze informatie tijdelijk op, uitsluitend voor het verzenden van deze eenmalige e-mail.

Automatisch door Chezullet Jobboard over u verzamelde informatie:

Chezullet Jobboard verzamelt automatisch bepaalde informatie wanneer u de Chezullet Jobboard Website bezoekt of mobiele applicaties gebruikt. Deze informatie betreft onder andere:

• uw activiteiten op Chezullet Jobboard, waaronder de vacatures waarnaar u zoekt, bekijkt en op solliciteert;
• uw internetprotocoladres (IP-adres) en uw internetserviceprovider (ISP);
• uw browsertype en apparaat-id;
• de bestanden die u op onze site heeft bekeken (bijv. html-pagina’s, afbeeldingen enz.);
• besturingssysteem, datum-/tijdstempel en/of clickstreamgegevens.

IV. Waarom heeft Chezullet Jobboard uw gegevens nodig?
Chezullet Jobboard verwerkt uw persoonsgegevens om haar diensten te kunnen verlenen, analyseren, verbeteren en optimaliseren, om een positieve gebruikerservaring te kunnen creëren, om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen en om haar website en applicaties te kunnen beheren.

Wat betreft haar dienstverlening kan Chezullet Jobboard uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, doorgaans bestaande uit het uitvoeren van werkzaamheden en activiteiten in het kader van haar bedrijfsdoelstelling: Chezullet Jobboard biedt met haar Website, tools en diensten een platvorm voor Werkzoekenden, Werkgevers, Publishers en andere gebruikers, waar vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen (kunnen) komen. Chezullet Jobboard maakt vacatures, vacatureplaatsingen, curriculum vitaes (= cv’s) en andere baan gerelateerde inhoud, met inbegrip van links naar externe websites, beschikbaar op haar Website.

Het voornaamste doel van Chezullet Jobboard is om Werkzoekenden aan een baan te helpen en om Werkgevers te helpen goede kandidaten te vinden. Chezullet Jobboard combineert Werkgevers gegevens (zoals onder meer de vacaturegegevens) met Werkzoekenden gegevens (zoals het profiel en het cv) om Werkzoekenden de beste zoekresultaten van vacatures te bezorgen en Werkgevers de best mogelijke kandidaten.

Gegevens die worden verzameld dienen naast voornoemd doel tevens een ander legitiem doel alsmede een algemeen belang: Chezullet Jobboard combineert informatie en persoonsgegevens om de diensten van Chezullet Jobboard en de rechten van gebruikers en anderen te beschermen, om de voorwaarden van Chezullet Jobboard te handhaven, om misbruik van de website, tools en diensten van Chezullet Jobboard te voorkomen en om fraude te helpen detecteren en voorkomen.

V. Hoe gebruikt Chezullet Jobboard uw gegevens?
Door gebruik te maken van de website, tools en diensten van Chezullet Jobboard, doordat u zelf persoonsgegevens aan Chezullet Jobboard verstrekt door u bij Chezullet Jobboard te registreren middels het invullen van een contactformulier, het aanmaken van een account of het plaatsen van een vacature op de website, door uw profiel en/of account te beheren en door meer in het algemeen informatie op een (digitale) openbare plek te plaatsen, door antwoord te geven op aan u voorgelegde vragen(lijsten) en/of keuzes te maken op aan u voorgelegde keuzemogelijkheden, heeft u ermee ingestemd dat Chezullet Jobboard uw persoonsgegevens en de door u verstrekte informatie op de volgende manieren kan gebruiken:
Om Chezullet Jobboard tools en diensten aan u te verstrekken:
• om een Chezullet Jobboard-account voor u aan te maken, met inbegrip van een cv wat u opstelt of uploadt;
• om u in staat te stellen te zoeken naar vacatures en deze met anderen te delen;
• om u in staat te stellen op vacatures te solliciteren;
• om potentiële werkgevers te helpen uw cv te vinden en contact met u op te nemen;
• om aankopen te doen;
• om u in staat te stellen contact met ons op te nemen en ons in staat te stellen u te antwoorden;
• om gerichte wervingsberichten van werkgevers te laten zien;
• om contact met u op te nemen met communicatie en beveiligingsupdates die met diensten te maken hebben;
• om informatie over u en uw belangstelling voor vacatures aan werkgevers te geven;
• om producten en diensten te leveren aan werkgevers om het wervings- en aanstellingsproces af te ronden.
• Chezullet Jobboard diensten te verstrekken, die de weergave van op de persoon afgestemde producten, inhoud en advertenties bevatten met betrekking tot loopbaanervaring en interesses. Chezullet Jobboard gebruikt persoonsgegevens die aan haar zijn verstrekt om vast te stellen of een Werkzoekende belangstelling heeft voor de kansen, producten of diensten van een Werkgever of een bepaalde andere derde partij. Chezullet Jobboard laat online gerichte advertenties zien. Deze advertenties zijn samengesteld en gericht op bepaalde Werkzoekenden, op basis van de persoonsgegevens en informatie die Chezullet Jobboard heeft verzameld en/of van u of van derden heeft gekregen, inclusief openbare websites en gegevensverstrekkers.

Voor marketingdoeleinden:
• om op u afgestemde, gerichte of op locatie gebaseerde inhoud, diensten en advertenties van ons en derden te leveren;
• marketingcommunicatie te sturen waarvoor u toestemming hebt gegeven;
• om u op de hoogte te brengen van andere producten of diensten die beschikbaar zijn bij Chezullet Jobboard of zijn gelieerde bedrijven;
• om enquêtes, promoties en wedstrijden te houden en om de resultaten daarvan te publiceren.

Om de Chezullet Jobboard website, tools en diensten te verbeteren:
• om zoekmachines toegang te geven tot openbare informatie;
• om analyses uit te voeren en interne rapporten over het gebruik van onze sites en applicaties te genereren;
• om vacatures waarnaar u zoekt, solliciteert en die u bekijkt bij te houden.

Voor beveiliging en fraudepreventie:
• om activiteiten op te sporen, te onderzoeken en te voorkomen die ons beleid mogelijk schenden of illegaal zijn; en
• om suggesties te doen en tot conclusies over u te komen. We doen bijvoorbeeld suggesties over mensen die u eventueel kent of over andere vacatures, producten of diensten waarin u mogelijk geïnteresseerd bent. Of, als u zichzelf als ‘mevr.’ aanmeldt, nemen we aan dat u een vrouw bent.
Met behulp van sommige van onze producten en diensten, zoals onze cv- en profieldatabase en zoeken op sociale media, kunnen derden persoonlijke informatie zien en contact met u opnemen.

Geografisch:
De informatie die op de Chezullet Jobboard Website en applicaties is verzameld, wordt in Nederland opgeslagen. Daarom kunnen uw gegevens onderworpen zijn aan de wet- en regelgeving van Nederland.
Informatie die u op openbare plaatsen van de Chezullet Jobboard Website of applicaties plaatst of zichtbaar maakt in de cv- en profieldatabase, kan overal ter wereld geopend, gebruikt en opgeslagen worden door anderen, inclusief mensen in landen waar de wetgeving mogelijk geen afdoende bescherming garandeert van persoonlijke informatie, zoals gedefinieerd door het land waar u verblijft.
Hoewel Chezullet Jobboard maatregelen neemt om uw informatie te beschermen tegen onbevoegde toegang of oneigenlijk gebruik, heeft Chezullet Jobboard geen controle over deze derden en is Chezullet Jobboard niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor hun gebruik van persoonsgegevens en informatie die u ons geeft. Daarom dient u geen gevoelige informatie of andere informatie die u niet openbaar wilt maken, op de Chezullet Jobboard Website of applicaties te plaatsen.

VI. Met wie deelt Chezullet Jobboard uw gegevens?
Chezullet Jobboard verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Chezullet Jobboard, sluit Chezullet Jobboard een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Chezullet Jobboard blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Chezullet Jobboard stelt een platform ter beschikking waarop u informatie over uzelf kunt plaatsen om uw loopbaankansen te optimaliseren dan wel om goed personeel aan u te kunnen binden. De gegevens die Chezullet Jobboard verzamelt, kunnen worden gedeeld met de volgende categorieën derden:
• de dochterondernemingen van Chezullet Jobboard of aan haar gelieerde bedrijven op een wereldwijde basis;
• Werkgevers wanneer een Werkzoekende zijn of haar cv doorzoekbaar maakt of op een vacature solliciteert;
• andere bedrijven die zijn aangenomen of ingeschakeld om namens Chezullet Jobboard diensten te verstrekken;
• andere derden wanneer dit wettelijk is vereist;
• andere derden wanneer u toestemming geeft voor dergelijk delen met bijvoorbeeld diensten voor het schrijven van cv’s.
Door op een vacature te solliciteren, uw contactgegevens te verstrekken of een bericht van een werkgever te beantwoorden, stemt u ermee in dat uw informatie aan die werkgever wordt openbaar gemaakt en dat die werkgever met u contact mag opnemen voor tewerkstellingsdoeleinden.
Chezullet Jobboard deelt geen contactgegevens met derden voor directe-marketingdoeleinden, tenzij u uitdrukkelijk instemt met een dergelijke openbaarmaking.

Chezullet Jobboard deelt informatie ook op de volgende manieren:
1. Chezullet Jobboard deelt uw informatie met haar dienstverleners, dat wil zeggen derden die Chezullet Jobboard helpen bij het leveren van haar producten en diensten aan u. Voorbeelden van deze diensten zijn: hosten van webservers en site-databases, analyseren van gegevens, verstrekken van marketingassistentie, verstrekken van tools voor klantenbeheer, verwerken van creditcardbetalingen en verstrekken van klantenservice. Deze bedrijven hebben uitsluitend toegang tot uw persoonlijke informatie wanneer dit nodig is om hun functie uit te voeren maar mogen deze niet gebruiken voor enig ander doel. Chezullet Jobboard blijft verantwoordelijk voor alle informatie die op deze manier wordt gedeeld.
2. Chezullet Jobboard maakt uw informatie bekend aan derden wanneer u Chezullet Jobboard daarvoor toestemming geeft. Bijvoorbeeld:
(a) als u uw cv doorzoekbaar maakt of als Chezullet Jobboard informatie verzamelt die u beschikbaar hebt gemaakt op een openbare website, hebben derden toegang tot databaseproducten met cv’s of profielen;
b) als u ervoor kiest om informatie te ontvangen over de producten of diensten van derden, verstrekt Chezullet Jobboard uw contactgegevens aan die derden, zodat zij contact met u kunnen opnemen.
Chezullet Jobboard deelt samengevoegde informatie (inclusief locatiegegevens) over bezoekers aan de Chezullet Jobboard Website en gebruikers van de applicatie met derden om u online advertenties te tonen. Chezullet Jobboard voegt ook gegevens samen over kwalificaties voor een functie, opleiding, leeftijd, ervaringsniveau of andere informatie die relevant is voor het zoeken naar een vacature. Deze samengevoegde gegevens identificeren geen gebruikers bij naam en kunnen beschikbaar worden gesteld aan werkgevers of kunnen openbaar gedeeld worden. Als Chezullet Jobboard een ‘co-branded’ website creëert met een ander bedrijf, zal informatie die op die website is verzameld door beide bedrijven bewaard worden en onderworpen zijn aan het privacy beleid van beide bedrijven, wat op de ‘co-branded’ website wordt gepubliceerd.
3. Chezullet Jobboard kan informatie die zij van andere websites heeft verzameld aan derden bekend maken.
4. Chezullet Jobboard maakt informatie openbaar als zij daartoe wettelijk verplicht is of naar haar oordeel ingevolge een verzoek van een overheidsinstantie of als zij in goed vertrouwen gelooft na afweging van uw privacybelangen en andere factoren dat dit nodig is om:
(a) te voldoen aan wettelijke vereisten of medewerking te verlenen aan een juridische procedure;
(b) onze rechten, ons eigendom of de aan ons gelieerde bedrijven te beschermen;
(c) fraude te onderzoeken, misdaad te voorkomen of de nationale veiligheid te beschermen; of
(d) de persoonlijke veiligheid van gebruikers of het algemene publiek te beschermen.
5. Chezullet Jobboard kan persoonlijke informatie openbaar maken en overdragen aan een derde die een of alle businessunits van Chezullet Jobboard overneemt, of een dergelijke overname nu het gevolg is van een fusie, van consolidatie of van aankoop van alle of een aanzienlijk deel van de activa. Als Chezullet Jobboard wordt onderworpen aan een insolventieprocedure, wordt dergelijke informatie bovendien verwijderd in een transactie die door het gerechtshof is goedgekeurd. U wordt via e-mail of een duidelijke kennisgeving op de website op de hoogte gebracht van de verkoop van het hele of een aanzienlijk deel van het bedrijf aan een derde.

VII. Hoe lang bewaart Chezullet Jobboard uw gegevens?
Chezullet Jobboard bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Toegang en opslag van uw persoonlijke informatie:
Gegevensopslag: omdat het beheer van uw loopbaan een levenslang proces is, bewaart Chezullet Jobboard alle informatie die zij over u verzamelt in een poging om herhaald gebruik van de website tools en diensten efficiënter, praktischer en relevanter te maken, tot het moment dat u uw persoonlijke informatie wijzigt of verwijdert, zoals hierna wordt beschreven. Chezullet Jobboard slaat uw informatie mogelijk op zolang uw account actief is of wanneer dit nodig is om u diensten te leveren, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen en om de overeenkomsten van Chezullet Jobboard af te dwingen.
Als u zich in de Europese Unie bevindt en gedurende meer dan vijf jaar niet aanmeldt bij uw account en geen gebruik maakt van de website, tools en diensten van Chezullet Jobboard, verloopt uw account; deze wordt vervolgens klaargezet voor verwijdering. Verlopen accounts worden routinematig verwijderd. Als uw account een cv bevat, krijgt u een e-mail van Chezullet Jobboard voordat uw cv op deze manier wordt verwijderd.

Toegang tot uw eigen persoonsgegevens:
Chezullet Jobboard verleent u op verzoek toegang tot informatie die Chezullet Jobboard over u in haar bezit heeft. U kunt uw cv of profiel op elk gewenst moment openen, bijwerken of verwijderen. Om dit te doen, meldt u zich aan bij uw account, waar u naar uw cv of profiel gaat en de gewenste veranderingen doorgeeft. Als u geen account hebt of als u denkt dat iemand anders uw contactgegevens heeft verstrekt, kunt u per e-mail contact met Chezullet Jobboard opnemen: services@chezulletjobs.nl U hebt ook rechten inzake gegevensoverdracht en u kunt Chezullet Jobboard verzoeken om de verwerking van gegevens over u te beperken.
Chezullet Jobboard kan toegang, correctie, bijwerking of verwijdering van uw persoonlijke informatie weigeren of beperken als dit de rechten van iemand anders zou schenden en/of anderszins in strijd zou zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving.
Als u uw accountinformatie in zijn geheel wilt verwijderen, kunt u per e-mail contact met Chezullet Jobboard opnemen: services@chezulletjobs.nl. Chezullet Jobboard stuurt u een e-mail om te bevestigen dat uw persoonlijke informatie is verwijderd. Chezullet Jobboard kan uw persoonsgegevens bewaren nadat u uw account hebt gesloten als dit redelijkerwijs nodig is om onze wettelijke verplichtingen na te komen (met inbegrip van verzoeken van justitie), om te voldoen aan voorschriften, geschillen op te lossen, fraude en misbruik te voorkomen, onze gebruikersovereenkomst af te dwingen of aan uw verzoek te voldoen om zich af te melden voor verdere berichten van Chezullet Jobboard. Chezullet Jobboard bewaart slechts geanonimiseerde informatie nadat uw account is gesloten.
Chezullet Jobboard zal binnen een redelijke termijn op uw verzoek om toegang tot informatie reageren. Als Chezullet Jobboard buiten deze redelijke termijn om extra tijd nodig heeft om u toegang te geven tot uw informatie, dan zal Chezullet Jobboard de ontvangst van uw verzoek binnen een redelijke termijn bevestigen en haar (inhoudelijke) antwoord zo snel als redelijkerwijs mogelijk geven dan wel aanvullen.

VIII. Overig
Wanneer u een cv creëert of plaatst, slaat Chezullet Jobboard deze op in haar database voor cv’s en profielen in Nederland. U kunt de status van uw cv inzien en wijzigen door deze in te stellen op zichtbaar, beperkt of NIET zichtbaar. Zichtbare en beperkt zichtbare cv’s kunnen alleen worden bekeken door mensen die toegang hebben tot de Chezullet Jobboard cv- en profieldatabase. Chezullet Jobboard heeft geen controle over de bewaring, het gebruik of de privacy van cv’s die door anderen zijn bekeken of gedownload.
Cv’s die zijn ingesteld op “NIET zichtbaar” zijn niet zichtbaar in de Chezullet Jobboard cv- en profieldatabase. U kunt uw NIET zichtbare cv wel gebruiken om online op een vacature te solliciteren. Als u solliciteert met een NIET zichtbaar cv, wordt dit wel naar de betreffende Werkgever gestuurd; deze kan een kopie ervan bewaren.
Chezullet Jobboard probeert de toegang tot haar cv- en profieldatabase te beperken tot rechtmatige gebruikers, maar kan niet garanderen dat anderen zich geen toegang tot deze database verschaffen. Wanneer uw cv eenmaal openbaar is gemaakt, kan Chezullet Jobboard het niet terughalen van de derde die toegang heeft gekregen. Zet daarom in uw cv of profiel geen gevoelige informatie, persoonlijkheidsprofielen of andere informatie die u niet openbaar wilt maken.
Als er in uw cv persoonsgegevens van een referentie staan, is het uw verantwoordelijkheid te verzekeren dat de persoon weet dat u zijn of haar gegevens hebt doorgestuurd en u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
De cv’s die u aan Chezullet Jobboard verstrekt, mogen geen gevoelige gegevens bevatten over uw (i) ras of etnische afkomst, (ii) politieke opvattingen, (iii) levensbeschouwelijke of geloofsovertuiging, (iv) lidmaatschap van een vakbond of politieke partij, (v) fysieke of mentale gezondheid of biometrische gegevens of genetische make-up (vi) verslavingen of seksleven, (vii) het plegen van strafbare feiten of voorvallen en de daarmee samenhangende straffen of boetes, (viii) het vertonen van onwettig of aanstootgevend gedrag en de straffen daarvoor, of (ix) uw Burgerservicenummer of nationaal identificatienummer. Als u Chezullet Jobboard deze informatie geeft, stemt u ermee in dat dit op eigen risico is.

Eigen verantwoordelijkheid gebruikersnaam en wachtwoord:
Het is altijd uw eigen verantwoordelijkheid om uw gebruikersnaam (inlognaam) en wachtwoord geheim te houden.
De beveiliging van uw persoonlijke informatie is belangrijk voor Chezullet Jobboard. Chezullet Jobboard gebruikt een aantal beveiligingsmaatregelen om de aan haar verstrekte persoonlijke informatie te beschermen, zowel tijdens de overdracht als nadat deze is ontvangen. Chezullet Jobboard neemt gepaste maatregelen om uw persoonlijke informatie te beveiligen tegen onbedoeld verlies en ongeautoriseerde toegang, gebruikmaking, wijziging of openbaarmaking.
Houd er tevens rekening mee dat ook uw huidige werkgever uw cv en profiel kan zoeken en volgen.
Wanneer u online een bestelling bij Chezullet Jobboard plaatst, worden uw creditcardgegevens versleuteld met voor de industrie standaardversleuteling.
Kinderen:
Chezullet Jobboard is niet bedoeld voor, en verzamelt noch willens of wetens geen informatie van kinderen die jonger zijn dan 14 jaar.

IX.
B. Cookiebeleid Chezullet Jobboard

Voor een zo goed mogelijke werking van de website gebruikt Chezullet Jobboard cookies. Dat zijn cookies die nodig zijn om de website van Chezullet Jobboard goed te laten lopen (functionele cookies) en cookies die Chezullet Jobboard gebruikt om andere relevante informatie te krijgen over bezoekers van de website (zogeheten niet-functionele cookies).
Wat is een cookie?:
Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken. U kunt in uw browser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.
Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen. Wat u altijd kunt doen:
• Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in uw browser. De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.
• Geef in uw browserinstellingen aan dat u niet ‘getrackt’ wilt worden.
• U kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit uw browser en eventueel kunt u ze ook blokkeren per domein.
Cookies en online advertenties op de website van Chezullet Jobboard:
Chezullet Jobboard en haar partners gebruiken cookies op de Chezullet Jobboard-sites om trends te analyseren, websites te beheren, activiteiten van gebruikers op de website te volgen en demografische gegevens over haar gebruikersgroep als geheel te verzamelen. Cookies helpen uw gebruik van de website op u af te stemmen en te optimaliseren, zoals voor de opslag van gebruikersvoorkeuren, verbetering van zoekresultaten en advertentieselectie, en het volgen van gebruikerstrends. U kunt uw cookies op browserniveau beheren, maar als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kan dit uw gebruik van bepaalde kenmerken of functies op onze website of diensten beperken.
Chezullet Jobboard gebruikt de volgende typen cookies:
Beveiligingscookies: met deze cookies kan Chezullet Jobboard de toegang tot uw account beveiligen.
Voorkeurscookies: deze cookies worden gebruikt om uw voorkeuren op te slaan, zoals voor taalkeuze en weergave van resultaten van een zoekopdracht naar vacatures.
Analytische cookies: Chezullet Jobboard volgt patronen, zodat zij populaire inhoud en potentiële problemen kan opsporen.
Functionele cookies: Chezullet Jobboard volgt naar welke vacatures u zoekt, welke u bekijkt en op welke u solliciteert, zodat Chezullet Jobboard u meer vergelijkbare vacatures kan laten zien. Chezullet Jobboard gebruikt ook cookies om sommige gebruikers in testgroepen te verdelen om nieuwe functies te testen.
Advertentiecookies: Chezullet Jobboard gebruikt niet-identificeerbare informatie over u om u advertenties te laten zien op de Chezullet Jobboard websites en op websites van derden.
Sommige cookies blijven op uw computer staan nadat u de website van Chezullet Jobboard hebt verlaten. Beveiligingscookies blijven 60 dagen na uw laatste bezoek op uw computer staan. Cookies voor antwoorden op opiniepeilingen blijven 90 dagen op uw computer staan en Chezullet Jobboard-cookies voor advertenties en sitekennisgevingen blijven ten hoogste twee jaar op uw computer staan, tenzij u ervoor kiest om ze te verwijderen.
Chezullet Jobboard gebruikt ook webbakens (soms pixels genoemd) en JavaScript. Chezullet Jobboard ontvangt mogelijk een bevestiging wanneer u een e-mail van Chezullet Jobboard opent als uw computer dit type programma ondersteunt.

Chezullet Jobboard gebruikt ook ‘flash-cookies’, ook ‘lokaal gedeelde objecten’ genoemd, om videoplayerinstellingen te bewaren en voor beveiligingsdoeleinden.
Als u uw cookies verwijdert, wordt uw cookie voor opt-out-mogelijkheden ook verwijderd. Bovendien moet u opnieuw opt-outen als u een andere computer of webbrowser gebruikt.
Widgets voor sociale media:
De website van Chezullet Jobboard bevat sociale media functies, zoals de ‘Vind ik leuk’-knop en widgets van Facebook, zoals de ‘Delen’-knop. Uw interactie met deze functies wordt beheerd door het privacy beleid van het bedrijf dat ze aanbiedt.
Beveiliging:
Chezullet Jobboard neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Chezullet Jobboard maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Chezullet Jobboard verzamelde persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact met Chezullet Jobboard opnemen: services@chezulletjobs.nl.
Chezullet Jobboard kan een extra stap toevoegen aan het inlogproces (twee-factor-authenticatie), zodat gebruikers een wachtwoord en een door de app gegenereerde toegangscode dienen in te voeren met hun telefoon.
Inloggen via enkel het e-mail adres, dat de gebruiker heeft opgegeven tijdens de registratie, is alleen mogelijk als de gebruiker geen toegang heeft tot zijn of haar telefoon.

C. Slotbepalingen privacy- en cookiebeleid

Wijzigingen in het privacy beleid en het cookiebeleid:
Chezullet Jobboard kan dit privacy- en cookiebeleid wijzigen, bijvoorbeeld als gevolg van het wijzigen van haar beleid. Als Chezullet Jobboard wezenlijke wijzigingen aanbrengt, dan zal Chezullet Jobboard u per e-mail (verzonden naar het e-mailadres dat in uw account is vermeld) of door middel van een bericht op deze website informeren voordat de wijziging van kracht wordt. Chezullet Jobboard raadt u aan om deze pagina regelmatig te bekijken, zodat u beschikt over de meest recente informatie over onze privacy- en cookiebeleid.

Contactgegevens:
Uw gegevens worden naar Chezullet Jobboard gestuurd en worden gehost en opgeslagen in een database op servers die zich in Nederland bevinden. Chezullet Jobboard is de rechtspersoon die de doeleinden waarvoor en de middelen waarmee de informatie die is verzameld en wordt verwerkt op de Chezullet Jobboard website en -applicaties en is de verwerkingsverantwoordelijke van alle gegevens die Chezullet Jobboard van u verzamelt.
Indien u op enig moment vragen of opmerkingen hebt over dit privacy- en cookiebeleid, kunt u per e-mail contact met Chezullet Jobboard opnemen: services@chezulletjobs.nl.